FAQs Complain Problems

२०७४ सालमा वडा १ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विकासे गतीविधि बारेमा निर्माण गरीएको वित्तचित्र

२०७४ सालमा वडा १ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विकासे गतीविधि बारेमा निर्माण गरीएको वित्तचित्र

https://youtu.be/yIReGB1Q6sM