FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Notice | Notice || Notice ||| Invitation For Bids

Notice |   Notice ||  Notice |||  Invitation For Bids

सूचना सूचना सूचना

माछा र बिज्ञापन करको सुचना

सूचना | सूचना || सूचना |||

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का बन्दोवस्तका लागि बोलपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना

आवधिक योजना निर्माणको लागी सूचिकृत हुने सूचना

आवधिक योजना निर्माणको लागी सूचिकृत हुने सूचना

सूचना सूचना सूचना

डबल क्याप पिक अप जिप खरीद सम्वन्धीको सूचना र टेक्निकल स्पेसिफिकेशन

सवबहान खरीद सम्वन्धीको सूचना र टेक्निकल स्पेसिफिकेशन

बिद्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक दर्ता हुने सुचना

दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने बारेमा सुचना

योजना फोरफारक सम्बन्धमा

टिप्पर किन्ने बारेको सुचना

ब्याकहाे लाेडर खरिद सम्वन्धी सुचना र आधारभूत मापदण्ड

स्टाफ नर्सकाे अन्तिम सूचना प्रकाशित

राईली त्रीपानी पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण

चाैतारा बाधे गाेलादेउ जार्जखाेला विजाैरा सडक स्तराेन्ती

जस्ता पाता खरीद सम्वन्धी सूचना

वडा न‌‍ ६ काे वडा कार्यलयकाे ठेक्का सम्वन्धी सूचना

वडा न‌‍ ६ काे वडा कार्यलयकाे ठेक्का सम्वन्धी सूचना

व्यत्तिगत घटना दर्ता,सामाजिक सुरक्षा तथा गुनासो सुनुवाई दर्ता गर्न दर्ता शिविर सञ्चालनको लागी सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि सूचना

व्यत्तिगत  घटना दर्ता,सामाजिक सुरक्षा तथा गुनासो सुनुवाई दर्ता गर्न दर्ता शिविर सञ्चालनको लागी सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि सूचना

दोस्रो पटक पाता खरिदको सुचना

EDF को सम्वन्धी सुचना २०७७।०७।२१

पशु शाखाकाे शिलकोटेसन पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना २०७७।०७।१२

झोलुगे पुलको सूचना २०७७।०६।२१

नारायण नगरपालिकाकाे आ‍.व‍. २०७७।२०७८ काे ‌औषधी खरिदकाे सुचना र विड डकुमेन्ट

पि सि आर मेसिन खरिदको म्याद थप सुचना

पि सि आर मेसिन खरिदको  म्याद थप सुचना

आसयको सुचना

आसयको सुचना

ठेक्का न‌‌‍ 09/076/077 जस्ता पाता खरिद कार्य

ठेक्का न‌‌‍ 09/076/077 जस्ता पाता खरिद कार्य

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।