FAQs Complain Problems

समाचार

नगरसभा स‌चालनको सूचना

विषय – बाह्रौै नगरसभामा उपस्थिति सम्वन्धमा ।

श्री नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरु,
 नारायण नगरपालिकाको कार्यालय, दैलेख ।

बाल क्लब पुनर्गठन गरि सहभागि पठाईदिने सम्बन्धमा

बाल क्लब पुनर्गठन गरि सहभागि पठाईदिने सम्बन्धमा

कुक तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

कुक तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

सूचना सूचना

न्यूनतम रोजगारीमा स‌लग्न हुनको लागी आवेदन दिने सूचना

कृर्षीकाे नव प्रवर्द्धद्द सम्वन्धी सूचना

LISA को नतिजा सार्वजनिक गरेको सूचना

राेजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचना

पशु चिकित्सक र कृषि स्नातक सेवा करारमा लिने सूचना

राेजगार सहायक सूचना

घर भाडा लिने सम्वन्धी सुचना

योजना फोरफारक सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक बस्ने सम्बन्धि सुचना

स्टाफ नर्सकाे सूचना

नगरसभा बस्ने सम्वन्धी सूचना

नगरसभा बस्ने सम्वन्धी सूचना

कार्यपालिकाकाे बैठ्क बारेमा सूचना

गरिवी परिवारकाे प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरीएकाे जानकारी सम्वन्धमा

एन्टिजेन परीक्षण गर्न उपस्थित हुने बारेमा सूचना

एन्टिजेन परीक्षण गर्न उपस्थित हुने बारेमा सूचना

नारायण नगरपालिका दैलेखकाे सेवा प्रवाह सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

अति विपन्न घरपरीवार नगद हस्तान्तरण सम्वन्धि सूचना

अति विपन्न घरपरीवार नगद हस्तान्तरण सम्वन्धि सूचना

कर्मचारी स्तर वृद्धीकाे सूचना २०७८।०७।१७

माछाकाे दरभाउ पेश गर्ने सम्वन्धी दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचना ।

सेनिटरी प्याड खरीद सम्वन्धि सूचना

सूचना सूचना सूचना २०७८।०१।०८

नगरसभाका पदाधिकारीहरुकाे नामावली विवरण

नगरसभा स्थगीत सम्वन्धी सूचना

पाेषण स‌याेजक र सामाजिक परिचालककाे सूचना २०७७।१०।०८

पाेषण स‌याेजक र सामाजिक परिचालककाे सूचना २०७७।१०।०८

उधम विकास सहजकर्ता लिखित परीक्षा २०७७।०८।२४ गते

उधम विकास सहजकर्ता लिखित परीक्षा २०७७।०८।२४ गते

लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सूचना २०७७।०८।१२