नारायण नगरपालिका कार्यलय दैलेखको आव २०७२।०७३ को नीति, कार्यक्रम तथा योजना २०७१

नारायण नगरपालिका कार्यलय दैलेखको १७ औँ नगरपरिषद्वारा पारित आव २०७२।०७३ को नीति, कार्यक्रम तथा योजना २०७१